Κυπαρισσία (Σίσσυ) Παπανικολάου

Kαθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – Τηλεκπαίδευσης,

Διευθύντρια εργαστηρίου eLearning Design Lab,

Παιδαγωγικό Τμήμα, Ανώτατη Σχολή ΠΑιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

kpapanikolaou_@_aspete.gr

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές
 1. 14th International Conference in Methodologies and Intelligent Systems for Technology Enhanced Learning (MIS4TEL), 26-28 June 2024, University of Salamanca, Spain
 2. 16th International Computer Supported Education (CSEDU 2024), 2-4 May 2024, Angers, France
 3. International Conference on Education and New Developments (END 2024), 15-17 June 2024, Porto Portugal
 4. 23th European Conference on eLearning (ECEL 2024), 24-25 October 2024, Porto Portugal

Έργα

 1. Artful Educational Robotics to promote Computational Thinking in a Blended Learning context (FERTILE), Erasmus KA2, 2021-1-EL01-KA220-HED-000023361, 2022-2024.
 2. Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής, ως επιστημονική υπεύθυνη συστάδας «Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί», της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ)/Β’ κύκλος» (Κωδ. ΟΠΣ 5084974), INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τρέχουσες Ακαδημαϊκές Θέσεις

 • Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (01/12/2021 – σήμερα)
 • Διευθύντρια εργαστηρίου «Εκπαίδευση από Απόσταση με Ψηφιακές Τεχνολογίες» (ΦΕΚ 462_τ.Β’_14.02.20), Παιδαγωγικό Τμήμα, ΑΣΠΑΙΤΕ (09/2020 έως Σήμερα).
 • Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ (04/2017-Σήμερα)
 • Μέλος της ΟΜΕΑ Παιδαγωγικού Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (02/2016-02/2024)
 • Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (επισπεύδον Τμήμα), το Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ (01/10/2021 – σήμερα)

Επιστημονικές Ενώσεις/Ανθρώπινα Δίκτυα

 1. Tακτικό μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)
 2. Tακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΕΠY) με M.No. 10208
 3. Mέλος του European Association of Technology-Enhanced Learning (EATEL)
 4. Μέλος του Greek ACM-W Chapter, Greek Women in Computing (URL)

Διδασκαλία

 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία’ (ΑΣΠΑΙΤΕ, 2006-σήμερα)
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΑΣΠΑΙΤΕ, 2011-2020)
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Εκπαίδευση από Απόσταση με αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών (ΑΣΠΑΙΤΕ, 2017–2020)
 • Θεματική Ενότητα ‘Πληροφορική και Εκπαίδευση’ (ΕΑΠ, 2015-2017 & 2011-2012)
 • Εκπαίδευση από Απόσταση με Ψηφιακές Τεχνολογίες (ΠΜΣ ‘Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη’, ΠΑΔΑ, ΕΚΠΑ, ΑΣΠΑΙΤΕ, 2019 – σήμερα)
 • Ερευνητική Εργασία & Εκπαιδευτική Ρομποτική (ΠΜΣ ‘Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη, ΠΑΔΑ, ΕΚΠΑ, ΑΣΠΑΙΤΕ, 2019 – σήμερα)
 • Εργαλεία Συγγραφής e-Learning μαθησιακού υλικού (ΠΜΣ ‘Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, Πληροφορική και Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών’, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 2015-2017)
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση (ΠΜΣ ‘Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου’, ΕΚΠΑ, 2011-2019)
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες, Σχολική Τάξη και Εκπαιδευτικό Σύστημα (ΠΜΣ ‘Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου’, ΕΚΠΑ, 2017-2019)
 • Εκπαίδευση από Απόσταση (ΠΜΣ ‘Πληροφορική’, ΕΚΠΑ, 2010-2017)

EΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Εκπαίδευση από Απόσταση με Ψηφιακές Τεχνολογίες: μαθησιακός σχεδιασμός (e-learning design), ψηφιακές τεχνολογίες που υποστηρίζουν σύγχρονη και ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός και οργάνωση μαθημάτων σε μικτό πλαίσιο (blended learning) με ψηφιακές τεχνολογίες, ανοιχτά μαθήματα στο Διαδίκτυο, Κοινότητες Διερεύνησης (Communities of Inquiry), παιγνιοποίηση (gamification).
 • Εκπαιδευτική τεχνολογία: εργαλεία συμμετοχικού ιστού (Web 2.0), ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι, διδακτική αξιοποίηση Διαδικτύου.
 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση: Προσαρμοστικά & Ευφυή Εκπαιδευτικά Συστήματα,  εξατομίκευση σε ατομικό & ομαδικό επίπεδο, μοντελοποίηση εκπαιδευόμενου, διαμόρφωση ομάδων, μαθησιακή αναλυτική (learning analytics).
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Διδακτική της Πληροφορικής: Eκπαιδευτική ρομποτική. Καλλιέργεια υπολογιστικής σκέψης. 

Ερευνητικές Ομάδες

Επισκεφθείτε τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα:

 • PeerLAND (Peer Assessment of LeArNing Designs): Περιβάλλον Συγγραφής και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Σεναρίων που υποστηρίζει το σχεδιασμό και την ομότιμη αξιολόγηση σεναρίων με βάση το πλαίσιο TPACK.
 • INSPIREus (INtelligent System for Personalised Instruction in a Remote Environment for us): ελευταία έκδοση του INSPIRE ενισχυμένη με οπτικοποίηση στοιχείων από την αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενου/συστήματος, παροχή εργαλείων ομαδοποίησης & επικοινωνίας/συνεργασίας, περιβάλλον συγγραφής εκπαιδευτικού περιεχομένου
 • INSPIRE (INtelligent System for Personalised Instruction in a Remote Environment): Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Σύστημα που δημιουργεί δυναμικά εξατομικευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στην πλοήγηση και μελέτη του εκπαιδευόμενου με βάση τους στόχους, το επίπεδο γνώσης, την πρόοδο και το μαθησιακό στυλ του
 • MyProject: εκπαιδευτικό περιβάλλον που υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους στην εκπόνηση συνθετικών εργασιών παρέχοντας ως εκπαιδευτικό υλικό πραγματικές περιπτώσεις
 • MyTeam: Περιβάλλον ομαδοποίησης εκπαιδευόμενων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους

Μέλος Editorial Boards

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
PUBLICATIONS IN JOURNALS
Zalavra, E., Papanikolaou, K., Dimitriadis, Y. and Cleo Sgouropoulou. Representing learning designs in a design support tool. Education and Information Technologies (2023). https://doi.org/10.1007/s10639-022-11441-6
Papanikolaou, K., Makri, K., Sofos, I., Tzelepi, M., & Zalavra, E. (2022). Putting TPACK into action in learning design: The case of PeerLAND. Australasian Journal of Educational Technology, 53–74. https://doi.org/10.14742/ajet.7556
Zalavra, E., Papanikolaou, K., Dimitriadis, Y. et al. (2022). Representing learning designs in a design support tool. Educ Inf Technol. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11441-6
Mavroudi, A. & Papanikolaou, K. (2022). A Case Study on How Distance Education May Inform Post-Pandemic University Teaching. International Review of Research in Open and Distance Learning. ISSN 1492-3831. 23(4), 57–74. doi: 10.19173/irrodl.v23i4.6245
Zalavra, E., & Papanikolaou, K. (2022). A wiki-based framework for collaborative learning design in teacher education. Educ Inf Technol. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10874-9
Zalavra, E. & Papanikolaou, K. (2019). Exploring the potential of the learning designer as a teacher support tool. Electronic Journal of E-Learning, 17(2), 107–117. https://doi.org/10.34190/JEL.17.2.04
Moundridou, M., Zalavra, E., Papanikolaou, K., & Tripiniotis, A. (2019). Collaboratively developing open educational resources for engineering educators in Slidewiki. In International Journal of Engineering Pedagogy (Vol. 9, pp. 99–116). https://doi.org/10.3991/ijep.v9i2.9959
Papanikolaou, K., Makri, K., & Roussos, P. (2017). Learning design as a vehicle for developing TPACK in blended teacher training on technology-enhanced learning. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14(1). https://doi.org/10.1186/s41239-017-0072-z
Kanelopoulos, J., Papanikolaou, K. A., & Zalimidis, P. (2017). Flipping The Classroom to Increase Students’ Engagement and Interaction in a Mechanical Engineering Course on Machine Design. International Journal of Engineering Pedagogy (IJEP), 7(4). https://doi.org/10.3991/ijep.v7i4.7427
Papanikolaou K.A., Makri K., Magoulas G.D., Chinou D., Georgalas A., Roussos P. (2016). Synthesizing Technological and Pedagogical Knowledge in Learning Design: a Case Study in Teacher Training on Technology Enhanced Learning, International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, Vol. 7, No.1, pp. 19-32. IGI Publishing.
Papanikolaou, K. A. (2015). Constructing interpretative views of learners’ interaction behavior in an open learner model. IEEE Transactions on Learning Technologies, 8(2). https://doi.org/10.1109/TLT.2014.2363663
Souki, A. M., Paraskeva, F., Alexiou, A., & Papanikolaou, K. A. (2015). Developing personalised e-courses: Tailoring students’ learning preferences to a model of self-regulated learning. International Journal of Learning Technology, 10(3), 188–202. https://doi.org/10.1504/IJLT.2015.072357
Makri, K., Papanikolaou, K., Tsakiri, A., & Karkanis, S. (2014). Blending the community of inquiry framework with learning by design: Towards a synthesis for blended learning in teacher training. Electronic Journal of E-Learning, 12(2). Διαθέσιμο στο http://www.ejel.org/volume12/issue2/p183
Boubouka, M., & Papanikolaou, K. A. (2013). Alternative assessment methods in technology enhanced project-based learning. International Journal of Learning Technology, 8(3). https://doi.org/10.1504/ijlt.2013.057063
Papanikolaou, K. A., & Gouli, E. (2013). Investigating influences among individuals and groups in a collaborative learning setting. International Journal of E-Collaboration, 9(1). https://doi.org/10.4018/jec.2013010102
Papanikolaou, K., & Boubouka, M. (2010). Promoting collaboration in a project –based e-learning context. Journal of Research on Technology in Education, 43(2). https://doi.org/10.1080/15391523.2010.10782566
Grigoriadou, M., Papanikolaou, K., Tsaganou, G., Gouli, E., & Gogoulou, A. (2010). Introducing innovative e-learning environments in higher education. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 20(3–5). https://doi.org/10.1504/IJCEELL.2010.037050
Papanikolaou, K., & Grigoriadou, M. (2009). Combining adaptive hypermedia with project and case-based learning. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 18(2), 191–220. pdf
Papanikolaou, K. A., Mabbott, A., Bull, S., & Grigoriadou, M. (2006). Designing learner-controlled educational interactions based on learning/cognitive style and learner behaviour. Interacting with Computers, 18(3), 356–384. https://doi.org/10.1016/j.intcom.2005.11.003
Papanikolaou, K. A., Grigoriadou, M., Kornilakis, H., & Magoulas, G. D. (2003). Personalizing the interaction in a web-based educational hypermedia system: The case of INSPIRE. User Modelling and User-Adapted Interaction, 13(3), 213–267. https://doi.org/10.1023/A:1024746731130
Magoulas, G. D., Papanikolaou, K., & Grigoriadou, M. (2003). Adaptive web-based learning: Accommodating individual differences through system’s adaptation. British Journal of Educational Technology, 34(4), 511–527. https://doi.org/10.1111/1467-8535.00347
Papanikolaou, K. A., Grigoriadou, M., Magoulas, G. D., & Kornilakis, H. (2002). Towards new forms of knowledge communication: The adaptive dimension of a web-based learning environment. Computers and Education, 39(4), 333–360. https://doi.org/10.1016/S0360-1315(02)00067-2
Magoulas, G. D., Papanikolaou, K. A., & Grigoriadou, M. (2001). Neuro-fuzzy synergism for planning the content in a web-based course. Informatica, 25(1), 39–48. Pdf
Grigoriadou, M. and Papanikolaou, K.A. (2000). Learning Environments on the Web: The Pedagogical Role of the Educational Material. Themes in Education, 1 (2), 145-161, Pdf

BOOK CHAPTERS

Papanikolaou, K., Zalavra, E., Tzelepi, M. Peer Evaluation Literacy in Teacher Education: Mapping Student Teachers as Reviewees and Reviewers. In: Bratitsis, T. (eds) Research on E-Learning and ICT in Education. Springer, Cham, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34291-2_4
Zalavra, E., Papanikolaou, K., Dimitriadis, Y., Sgouropoulou, C. Teachers’ Preferences for Having Guidance from Digital Tools in Authoring Learning Designs. In: Bratitsis, T. (eds) Research on E-Learning and ICT in Education. Springer, Cham, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34291-2_5
Papazoi, E., Papanikolaou, K.A., Gouli, E., Grigoriadou, M. Chapter 9: How Personalization May Benefit the Learning Design Process with LAMS. In: P. Anastasiades and N. Zaranis (eds.): Research on e-Learning and ICT in Education. Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives, Springer pp.119-130, 2017.
Tzelepi M., Papanikolaou K., Roussos P. Students’ Potential as Active Participants in Peer Content Analysis Through Asynchronous Discussions. In: Spector M., Lockee B., Childress M. (eds) Learning, Design, and Technology, pp.1-24, 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-17727-4_18-1
Grigoriadou, M., Papanikolaou, K.A., Tsaganou, G., Gouli, E., Gogoulou, A. E-Competence Skills for Adaptive Learning Environments in Higher Education. In: I. Mac Labhrainn, C. McDonald Legg, D. Schneckenberg, J. Wildt: The Challenge of eCompetence in Academic Staff Development. CELT, NUI Galway, 155-166, 2006. Available at http://www.ecompetence.info/index.php?id=93 (eCOMPETENCE BOOK)
Papanikolaou, K. A., & Grigoriadou, M. (2005). Building an instructional framework to support learner control in adaptive educational systems. In Advances in Web-Based Education: Personalized Learning Environments (pp. 127–146). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-59140-690-7.ch006
Gouli, E., Gogoulou, A., Papanikolaou, K. A., & Grigoriadou, M. (2005). An adaptive feedback framework to support reflection, guiding and tutoring. In Advances in Web-Based Education: Personalized Learning Environments (pp. 178–202). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-59140-690-7.ch008

PUBLICATIONS IN INTERNATIONAL CONFERENCES

Zalavra, E. and Papanikolaou, K., Dimitriadis, Y., Sgouropoulou, C. (2022). Personalising learning: towards a coherent learning design framework. Proceedings of 22th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2022), pp. 77-79. DOI: 10.1109/ICALT55010.2022.00030
Zalavra, E., Papanikolaou, K., Dimitriadis, Y., & Sgouropoulou, C. (2021). Teachers’ perceptions of learning design recommendations. In 2021 19th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET) (pp. 1-8). IEEE. https://doi.org/10.1109/ITHET50392.2021.9759609
Zalavra, E., Papanikolaou, K., Dimitriadis, Y., & Sgouropoulou, C. (2021). Exploring Teachers’ Needs for Guidance While Designing for Technology-Enhanced Learning with Digital Tools. In Lecture Notes in Computer Science (Vol. 12884 LNCS, pp. 358–362). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86436-1_35
Tzelepi, M., Makri, K., Petroulis, I., Moundridou, M., & Papanikolaou, K. (2020). Gamification in online discussions: How do game elements affect critical thinking? In Proceedings – IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2020 (pp. 92–94). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. https://doi.org/10.1109/ICALT49669.2020.00035
Papanikolaou, K., & Boubouka, M. (2020). Personalised learning design in moodle. In Proceedings – IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2020 (pp. 57–61). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. https://doi.org/10.1109/ICALT49669.2020.00024
Papanikolaou, K., Tzelepi, M., Moundridou, M., & Petroulis, I. (2020). Employing social network analysis to enhance community learning. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (Vol. 12149 LNCS, pp. 342–352). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49663-0_41
Moundridou, M., Zalavra, E., Papanikolaou, K., & Tripiniotis, A. (2020). Collaborative Content Authoring: Developing WebQuests Using SlideWiki. In Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 916, pp. 202–214). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11932-4_21
Zalavra, E., Papanikolaou, K., Makri, K., Michos, K., & Hernández-Leo, D. (2020). Exploiting Peer Review in Microteaching Through the Ld-Feedback App in Teacher Education. In Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1008, pp. 139–147). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23884-1_18
Petroulis, I., Tzelepi, M., & Papanikolaou, K. (2019). On the design of gamification elements in moodle courses. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (Vol. 11899 LNCS, pp. 428–437). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34350-7_41
Tzelepi, M., & Papanikolaou, K. (2018). Critical thinking for personalization in communities of inquiry. In Proceedings – IEEE 18th International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2018 (pp. 304–306). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. https://doi.org/10.1109/ICALT.2018.00077
Zalavra, E., & Papanikolaou, K. (2018). Supporting the learning design process: Insights into pre-service teachers’ perceptions. In Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL (Vol. 2018-November, pp. 620–629). Academic Conferences Limited. view
Moundridou, M., & Papanikolaou, K. A. (2017). Educating engineer educators on technology enhnaced learning based on TPACK. In IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON (pp. 1243–1250). IEEE Computer Society. https://doi.org/10.1109/EDUCON.2017.7943007
Kanelopoulos, J., Zalimidis, P., & Papanikolaou, K. A. (2017). The experience of a flipped classroom in a mechanical engineering course on Machine Design: A pilot study. In IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON (pp. 496–501). IEEE Computer Society. https://doi.org/10.1109/EDUCON.2017.7942892
Tzelepi, M., Papanikolaou, K., & Roussos, P. (2016). Involving learners in content analysis to empower a community of inquiry. Lecture Notes in Educational Technology, (9789812878663), 433–443. https://doi.org/10.1007/978-981-287-868-7_52
Papanikolaou, K. A., Gouli, E., Makrh, K., Sofos, I., & Tzelepi, M. (2016). A peer evaluation tool of learning designs. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (Vol. 9891 LNCS, pp. 193–206). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45153-4_15
Papazoi, E., Papanikolaou, K., & Gouli, E. (2015). Designing and evaluating personalised courses with LAMS: The designer perspective. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (Vol. 9307, pp. 622–625). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24258-3_73
Papanikolaou, K. (2014). How authoring content for personalised learning may cultivate learning design skills. In Proceedings – IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2014 (pp. 94–98). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. https://doi.org/10.1109/ICALT.2014.37
Papanikolaou, K., & Gouli, E. (2013). Challenging pre-service teachers’ on collaborative authoring of learning designs in a blended learning context. In Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL (pp. 369–377). Academic Conferences Limited. pdf
Makri, K., Papanikolaou, K., Tsakiri, A., & Karkanis, S. (2013). Training teachers to learn by design, through a community of inquiry. In Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL (pp. 274–282). Academic Conferences Limited. pdf
Papanikolaou, K. (2011). Web-enhanced learning scenarios. In Procedia – Social and Behavioral Sciences (Vol. 15, pp. 1158–1162). https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.255
Papanikolaou, K., & Gouli, E. (2010). Collaboration as an opportunity for individual development. In Proceedings – 2nd International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, INCOS 2010 (pp. 54–61). https://doi.org/10.1109/INCOS.2010.84
Alimisis, D., Arlegui, J., Fava, N., Museum, T., Frangou, S., Ionita, S., Menegatti, E., Monfalcon, S., Moro, M., Papanikolaou, K., Pina, A. (2010). Introducing robotics to teachers and schools : experiences from the TERECoP project. Costructionism, 1–13.
Papanikolaou, K. A., & Boubouka, M. (2009). Integrating individual and collaborative tasks in a project-based e-learning context. In IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, CELDA 2009 (pp. 149–156). pdf
Frangou, S., & Papanikolaou, K. A. (2009). On the development of robotic enhanced learning environments. In IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, CELDA 2009 (pp. 18–25).
Papanikolaou, K. & Grigoriadou, M. (2009). Co-authoring personalised educational content: teachers’ perspectives. AIED workshop ‘Enabling Creative Learning Design: How HCI, User Modelling and Human Factors Help’, held in conjunction with the 14th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED 2009), July 6-10, 2009, Brighton, UK. pdf
Alimisis, D., Frangou, S., & Papanikolaou, K. (2009). A constructivist methodology for teacher training in educational robotics: The TERECoP course in greece through trainees’ eyes. In Proceedings – 2009 9th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2009 (pp. 24–28). https://doi.org/10.1109/ICALT.2009.86
Papanikolaou, K. A., & Grigoriadou, M. (2008). Sharing knowledge and promoting reflection through the learner model. In CEUR Workshop Proceedings (Vol. 381). view
Christodoulopoulos, C. E., & Papanikolaou, K. A. (2007). A group formation tool in a E-Learning context. In Proceedings – International Conference on Tools with Artificial Intelligence, ICTAI (Vol. 2, pp. 117–123). https://doi.org/10.1109/ICTAI.2007.155
Grigoriadou, M., & Papanikolaou, K. (2006). Authoring personalised interactive content. In Proceedings – SMAP 2006: 1st International Workshop on Semantic Media Adaptation and Personalization (pp. 80–85). https://doi.org/10.1109/SMAP.2006.12
Grigoriadou, M., Papanikolaou, K., & Gouli, E. (2006). Investigating how to group students based on their learning styles. In Proceedings – Sixth International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2006 (Vol. 2006, pp. 1139–1140). https://doi.org/10.1109/icalt.2006.1652662
Papanikolaou, K. A., Grigoriadou, M., & Samarakou, M. (2005). Learning activities and aids in adaptive learning environments. In IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, CELDA 2005 (pp. 277–284). Pdf
Gouli, E., Gogoulou, A., Papanikolaou, K., & Grigoriadou, M. (2005). Evaluating learner’s knowledge level on concept mapping tasks. In Proceedings – 5th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2005 (Vol. 2005, pp. 424–428). https://doi.org/10.1109/ICALT.2005.143
Kornilakis, H., Grigoriadou, M., Papanikolaou, K. A., & Gouli, E. (2004). Using wordNet to support interactive concept map construction. In Proceedings – IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2004 (pp. 600–604). https://doi.org/10.1109/ICALT.2004.1357485
Papanikolaou, K. A., & Grigoriadou, M. (2003). An instructional framework supporting personalized learning on the Web. In Proceedings – 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2003 (pp. 120–124). https://doi.org/10.1109/ICALT.2003.1215039
Gouli, E., Papanikolaou, K., & Grigoriadou, M. (2002). Personalizing assessment in Adaptive Educational Hypermedia Systems. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (Vol. 2347 LNCS, pp. 153–163). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/3-540-47952-x_17
Papanikolaou, K. A., Grigoriadou, M., Kornilakis, H., & Magoulas, G. D. (2002). INSPIRE: An intelligent system for personalized instruction in a remote environment. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (Vol. 2266, pp. 215–225). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/3-540-45844-1_21
Grigoriadou, M., Kornilakis, H., Papanikolaou, K. A., & Magoulas, G. D. (2002). Fuzzy inference for student diagnosis in adaptive educational hypermedia. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (Vol. 2308, pp. 191–202). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/3-540-46014-4_18
Papanikolaou, K. A., Magoulas, G. D., & Grigoriadou, M. (2000). A connectionist approach for supporting personalized learning in a web-based learning environment. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (Vol. 1892, pp. 189–201). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/3-540-44595-1_18
Papanikolaou, K. A., Magoulas, G. D., & Grigoriadou, M. (2000). Computational intelligence in adaptive educational hypermedia. In Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks (Vol. 6, pp. 629–634). IEEE. https://doi.org/10.1109/ijcnn.2000.859466
Magoulas, G. D., Papanikolaou, K. A., & Grigoriadou, M. (1999). Towards a computationally intelligent lesson adaptation for a distance learning course. In Proceedings of the International Conference on Tools with Artificial Intelligence (pp. 5–12). IEEE. https://doi.org/10.1109/tai.1999.809758
Papanikolaou, K. A., Magoulas, G. D., & Grigoriadou, M. (1999). Connectionist approach for adaptive lesson presentation in a distance learning course. In Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks (Vol. 5, pp. 3522–3526). IEEE. https://doi.org/10.1109/ijcnn.1999.836234